Aanmelden ondernemers

Bedrijven die voor het realiseren van hun groeiplannen op zoek zijn naar privaat risico kapitaal via business angels kunnen zich aanmelden. Focus ligt op de Chemie en Health sector: Chemie sector: Biobased Economy, Plastics, Coatings, (Smart-) Polymeren, Kunststof (Moulding) productie, Biopolymeren, Moleculen, Scheidingstechnologie, Membranen, Laboratorium innovaties. Health sector: Life Sciences, Med-tech, Health IT, Food. Voor de Chemiesector werken wij exclusief samen met onze partner ChemieLink en voor de Healthsector met EIT Health Nederland/België. Na aanmelding wordt de propositie gescreend en vindt bij een positieve uitkomst een kennismakingsgesprek plaats waarin feedback gegeven wordt. Beoordelingscriteria zijn:

  • Financieringsbehoefte (vanaf € 50.000,- tot 1 Mio)
  • Kwaliteit van het managementteam
  • Onderscheidend vermogen product of dienst
  • (Verwachtte-) omzet en winstontwikkeling
  • Marktpotentieel en marketingstrategie
  • Potentieel voor waardecreatie onderneming
  • Exit strategie

Download one-pager

De ondernemer meldt zich aan via een ingevuld one-pager formulier met daarbij eventueel aanvullende informatie. Deze is  als Word file te downloaden via de button hierboven. Na een eerste beoordeling en telefonisch contact wordt bepaald of een nadere kennismaking voor beide partijen zinvol is. Deze eerste stappen zijn kosteloos. Vervolgens vindt de kennismaking plaats. Tijdens de kennismaking wordt diep ingegaan op de investeringspropositie en wordt toegelicht hoe de business angels markt werkt. Wanneer in de verdere follow-up de investeringspropositie is uitontwikkeld en van voldoende kwaliteit is, wordt deze geïntroduceerd bij investeerders uit het netwerk van Business Angels Connnect. De introductie bestaat er uit dat de ondernemer zijn voorstel kan presenteren voor onze business angels via een besloten investors meeting. Daarnaast introduceren wij in overleg individuele investeerders.

Deelname, inclusief kennismakingsgesprek en begeleiding bij het formuleren van een kansrijke propositie en pitch training, kost € 500,- (excl. BTW). Wanneer er uiteindelijk een deal ontstaat vragen wij daarvoor een succes fee van 2% van de investering  (excl. BTW). Meer informatie is te vinden in onze Algemene Voorwaarden die hierop van toepassing zijn. Optioneel kunnen wij ondernemers extra begeleiding aanbieden in de vorm van financieel en juridisch advies.

Voor bedrijven die zich vanuit de partners van ChemieLink aanmelden geldt een gereduceerd aanmeldtarief. Dit kan worden aangegeven in de one-pager.