Aanmelden propositie

Bedrijven die voor het realiseren van hun groeiplannen op zoek zijn naar privaat risico kapitaal via business angels in de range van  € 50k tot € 1 miljoen, kunnen zich aanmelden. Focus ligt op de Health sector: Life Sciences, Med-tech, Health IT, Food. Na aanmelding wordt de propositie gescreend en vindt bij een positieve uitkomst een kennismakingsgesprek plaats waarin feedback gegeven wordt.

Beoordelingscriteria zijn:

  • Kwaliteit van het managementteam
  • Onderscheidend vermogen product of dienst
  • Marktpotentieel en marketingstrategie
  • Potentieel voor waardecreatie onderneming

Alleen na een positieve beoordeling worden de kosten voor de screening en het kennismakingsgesprek  van € 95,- (excl. BTW) in rekening gebracht. Vervolgens wordt de propositie aangeboden aan investeerders uit het netwerk van Business Angels Connnect. Via Gust krijgt de ondernemer een eigen Investor Relations site binnen ons besloten platform. Bovendien bestaat de mogelijkheid om de propositie te introduceren bij onze business angels via een besloten investors meeting. Deelname inclusief kennismakingsgesprek en begeleiding bij het formuleren van een kansrijke propositie met daarbij een pitch training kost € 500,- (excl. BTW). Wanneer er uiteindelijk een deal ontstaat vragen wij daarvoor een succes fee van € 1000,- (excl. BTW). Wij bieden ook de mogelijkheid ondernemers te begeleiden of de propositie internationaal uit te zetten bij andere business angel groepen. Business Angels Connect biedt ondernemers een platform om richting investeerders en is niet betrokken bij het deal closing proces. Meer informatie is te vinden in onze Algemene Voorwaarden.

Aanmelden via Gust

Bij het aanmelden wordt u doorgeleid naar de Engelstalige Gust applicatie. U kunt de gegevens ook in het Nederlands invullen. Tussentijds opslaan en later terugkeren is altijd mogelijk. Ook is het mogelijk bestaande informatie naar ons toe te mailen.