Missie en wat we doen

“Connecting Health, Tech and IT companies to Business Angels investors”

Business Angels Connect is een netwerk van en voor Business angels gericht op Life Sciences, Med-tech, IT Health en Food bedrijven. Het netwerk ondersteunt de aangesloten Business angels in het creëren en managen van dealflow. Specifiek aandachtsgebied zijn de bedrijven met een directe of indirecte link met universiteiten, academische ziekenhuizen, andere kennisinstellingen en business accelerators.

Via Business Angels Connect worden Business angels in contact gebracht met perspectiefvolle ondernemingen. Daarbij ligt de nadruk op kwaliteit van de aangeboden proposities. Daarnaast faciliteert Business Angels Connect onderlinge contacten, samenwerking en kennisuitwisseling. Deelnemers hebben toegang tot de dienstverlening en het platform van Business Angels Connect. Bovendien helpt Business Angels Connect ondernemers die goede plannen hebben, hun ambities te realiseren door hen te ondersteunen bij het formuleren van een realistische propositie voor business angels.

Business Angels Connect werkt samen met verschillende partners en beschikt daarmee over brede expertise en een uitgebreid netwerk gericht op  angel investing en business development.

Samen met een vaste kern van actieve en ervaren business angels faciliteert Business Angels Connect de dealflow. Via ons netwerk Angelfunding Germany is er aansluiting op de Duitse business angels markt met name in NoordRhein-Westfalen. Via het lidmaatschap van Business Angels Europe hebben we samenwerkingen met “”Champions League”” Angel netwerken binnen de EU.