Business Angels

Wat is Business Angel investing?

Voor het opzetten en exploiteren van een onderneming is kapitaal nodig. Het aanbod van kapitaal bestaat in essentie uit twee vormen: risicodragend kapitaal en kapitaal waarvoor zekerheden zijn gesteld (bancaire lening). Naarmate het continuïteitsrisico van een onderneming groter is, neemt de financieringsbereidheid van verschaffers van vreemd vermogen af. Het kunnen beschikken over voldoende risicodragend kapitaal voor deze ondernemingen is wezenlijk voor het realiseren van groei. Business angels verstrekken risicokapitaal aan deze bedrijven. Naast risicodragend kapitaal stellen zij hun kennis en netwerk ter beschikking waardoor de onderneming nog een extra groei impuls krijgt.

Business angels werken individueel of groepen, zogenaamde syndicaten. Middels syndicering kan de Business angel zijn risico’s spreiden, komen tot een betere afweging en kan meer kennis ingebracht worden in het bedrijf. Uiteraard biedt dit ook de mogelijkheid om het beschikbare risicokapitaal te vergroten.

Bent u een (aspirant) Business angel?

Een Business angel is een ondernemend persoon en is bereid een deel van het vrij beschikbaar vermogen risicovol te investeren in meerdere kansrijke bedrijven. Naast risicokapitaal brengt de business angel expertise, kennis en netwerken in. U bent in staat vanuit een coachende rol de ondernemer verder te motiveren om succes te halen. U vindt het belangrijk dat het “klikt” met de betreffende ondernemer en beleeft plezier aan de investering. U heeft voldoende tijd om de ondernemer als het nodig is bij te staan. U ligt niet wakker van de financiële risico’s die u op deze wijze aangaat.

Onder de rubriek Deelname kunt u meer informatie vinden over deelname aan Business Angels Connect. Business angel investing is een risicovolle activiteit. Wij adviseren u daarom om een beperkt deel van uw vermogen op dergelijke wijze te investeren. Ook adviseren wij u nadrukkelijk om gebruik te maken van de ervaringen en expertise van anderen (ervaren Business angels en adviseurs). Ook daar kunnen wij u mee helpen.