Aanmelden ondernemers

Onze aanpak

Om een succesvolle match met investeerders te realiseren, doorlopen we met ondernemers de volgende stappen:

  1. Op basis van een one-pager of een samenvatting van het business plan, maken we een eerste screening
  2. Bij een positieve uitkomst wordt je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek waarin we feed-back geven en de kansrijkheid bij investeerders beoordelen
  3. We gaan daarna samen aan de slag om de investeringspropositie verder te ontwikkelen. Daarbij kijken we ook naar subsidie- en andere financieringsmogelijkheden die als hefboom kunnen dienen voor een private investering.
  4. We organiseren de introductie bij investeerders tijdens investeerdersbijeenkomsten en faciliteren ook directe contacten. Daarbij begeleiden we ondernemers om optimaal voorbereid te zijn.
  5. In het vervolgtraject en bij de totstandkoming van de overeenkomst adviseren we je en kunnen bemiddelen

  Download one-pager>> Na de eerste stap bepalen we samen met hoe we de begeleiding inzetten voor het te behalen resultaat. We maken vooraf helder wat de kosten hiervoor zijn. Deze bestaan uit een basis fee en een succes fee als er uiteindelijk een deal ontstaat. In een aantal gevallen is het mogelijk deze kosten (deels) vanuit regelingen voor innovatie vergoed te krijgen. Zo mogelijk regelen we dat voor je. Meer informatie is te vinden in onze Algemene Voorwaarden die hierop van toepassing zijn.