Ondernemers

Ondernemers en Business Angel investing

Het aanbod van kapitaal bestaat in essentie uit twee vormen: risicodragend kapitaal en kapitaal waarvoor zekerheden zijn gesteld (bancaire lening). Naarmate het continuïteitsrisico van een onderneming groter is, neemt de financieringsbereidheid van verschaffers van vreemd vermogen af. Dit risico is het grootst bij startende en jonge ondernemingen. De zekerheden die zij kunnen bieden zijn beperkt.

Business angels verstrekken risicokapitaal aan deze bedrijven. Naast risicodragend kapitaal stellen zij hun kennis en netwerk ter beschikking, waardoor de onderneming een extra groei impuls krijgt.

In het algemeen geldt dat u bij voorkeur het benodigde kapitaal eerst bij een bank probeert te regelen en daarna eventueel aanvult met risicokapitaal. De ervaring leert dat Business angels maximaal € 1 miljoen willen investeren. De ondergrens ligt bij € 50k en bedragen tussen de € 100k en € 400k komen het meest voor.

Past Business Angel financiering voor u?

Herkent u zich in het volgende profiel? Dan is Business angel financiering mogelijk iets voor uw bedrijf.

  • U krijgt de groei van uw bedrijf niet of maar gedeeltelijk gefinancierd door een bank;
  • Uw onderneming realiseert of gaat een wezenlijke maatschappelijke toegevoegde waarde realiseren uitmondend in een goed rendement;
  • Er is een businessplan en/of een heldere samenvatting;
  • U bent bereid om een (minderheids)belang in het bedrijf af te staan aan derden. U realiseert zich dat de Business Angel betrokken wil zijn in uw bedrijfsvoering en u van dienst wil zijn met kennis en/of netwerken;
  • U heeft een kapitaalbehoefte van € 50k tot € 1 miljoen;
  • Bestaande aandeelhouders gaan akkoord met het aantrekken van een Business Angel. Risicokapitaal wordt over het algemeen ingebracht middels een achtergestelde lening en een aandelenbelang in het bedrijf.

Aanmelden ondernemers